Thursday, 6 October 2016

पाचवी शक्ती ह्या विषयावर शास्त्रज्ञ प्रा. एन. कृष्णन यांचे व्याख्यान


यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रा. एन. कृष्णन (शास्त्रज्ञ, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च)  यांचे The fifth force (पाचवी शक्ती)  ह्या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत आपल्याला गरूत्वाकर्षण शक्ती, चुंबकीय शक्ती, तीव्र अणुशक्ती, आणि सौम्य अणुशक्ती ह्या चार प्रकारच्या शक्ती माहित आहेत. तथापि, पाचवी शक्ती अस्तित्वात असल्याचे पुरावे हाती येत आहेत. हीच पाचवी शक्ती हा सदर व्याख्यानाचा विषय आहे. व्याख्यान २२ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता रंगस्वर सभागृह, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान केंद्र, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयाजवळ, मुंबई ४०००२१ येथे होणार आहे. 

No comments:

Post a Comment