Sunday, 4 December 2016

'सृजन' ला १३ वर्षंपूर्ण...
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या रंगस्वर 'सृजन' विभागातर्फे विविध कार्यक्रम राबविले जातात याला १३ वर्षंपूर्ण झाल्यानिमित्ताने दिनांक ४ डिसेंबर रोजी   'मॅजिक शो' चे अयोजन करण्यात आले होते ह्यासाठी  १०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. 

No comments:

Post a Comment