Saturday, 3 September 2016

मातीपासून वेगवेगळ्या वस्तू बनविण्याची कार्यशाळा...


यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या रंगस्वर 'सृजन' विभागामार्फत शालेय विद्यार्थ्याचा व्यक्तिमत्व विकास आणि विविध  कलांची तोंड ओळख करून त्यांचे विद्यार्थी जीवन समृध्द व्हावे याकरिता सृजनचा माध्यमातून दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 (रविवार ) रोजी  सकाळी 10 ते 12.30  ह्या वेळेत मातीपासून वेगवेवगळ्या वस्तू बनविण्याची कार्याशाळा घेतली जाणार आहे.  जे जे स्कूल ऑफ आर्टस् चे विद्यार्थी या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करणार आहेत. 

No comments:

Post a Comment