Tuesday, 16 August 2016

'विज्ञानगंगा'चे सहावे पुष्प...


यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'विज्ञानगंगा' कार्यक्रमांतर्गत डॉ. मानसी राजाध्यक्ष यांचे एखाद्या रसायनातील काही रेणूंची रचना त्याच रसायनाच्या इतर रेणूंच्या तुलनेत उलटी असली तर त्या रेणूंचे गुणधर्म अगदी वेगळे आणि विपरीत असू शकतात. अशा उलट्या रचना असणा-या रसायनांच्या शोधांचा आणि ते वेगळे करण्याच्या पद्धती यावर 'डावे उजवे' या विषयावरील सहावे पुष्प शुक्रवार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता चव्हाण सेंटर, रंगस्वर सभागृह, ४ था मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, नरिमन पॉईट, मुंबई - ४०००२१ येथे आयोजित केलेले आहे. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे.

No comments:

Post a Comment